top of page

AUTO SACĪKŠU NOTEIKUMI

Piedaloties Slot Car sacīkstēs, katrs no dalībniekiem apņemas ievērot zemāk minētos noteikumus un piekrīt tos ievērot sacīkšu laikā!

1. Viena brauciena ilgums ir 10 minūtes.

2. No katra brauciena, pirmie divi tiek tālāk uz nākamo posmu.

3. Dalībnieks izvēlas savu mašīnu, spēlējot akmens, šķēres, papīrs ar pārējiem dalībniekiem- kurš uzvar, izvēlas pirmais.

4. Katrs dalībnieks var 'izlidot' no trases tikai 3 (trīs) reizes, pēc tam dalībnieks tiek diskvalificēts.

5. Ja dalībnieks apzināti izsit cita dalībnieka mašīnu no trases, viņš zaudē 1 (vienu) izlidošanas reizi. 

6. Apzināti triecoties citā mašīnā no aizmugures, tiek piemērots sods 1 (vienas) sekundes apmērā pie gala rezultāta. Ja šis atkārtojas vairāk par 3 (trim) reizēm, dalībnieks tiek diskvalificēts.

7. Dalībnieks, veicot 3 (trīs) pāragrus startus, tiks diskvalificēts.

8. Ja kāda no mašīnām izlido, citi braucēji turpina sacīksti, nesamazinot ātrumu. 

9. Dalībnieki nedrīkst tīši traucēt vai stāvēt priekšā trasei, aizsedzot tās redzamību.

10. Maršali (ja tādi ir sacīkstēs) nav vainīgi ne pie kā, izlidojis esi tu pats.

11. Mašīnu tīšas bojāšanas gadijumā, dalībniekam jāmaksā soda nauda 50,- EUR apmērā.

12. Spēlēsim bez spēka pielietošanas vai citu aizvainošanas! Tas ir tikai hobijs!

bottom of page